Boston Eğitim Ataşeliği

HUKUK ALANINDA UZMANLIK BURSU

HUKUK ALANINDA UZMANLIK BURSU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hukuk alanında burs verilecektir. 

Amaç

Yurtdışında büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde yaşamlarını devam ettiren 6 milyondan fazla vatandaşımızın günlük hayatın pek çok alanında ayrımcılık ve İslam düşmanlığına giderek daha fazla oranda maruz kaldıkları görülmektedir.

Eğitim, istihdam, kamu hizmetleri ve sosyal yaşamda Müslüman ve/veya Türk olmaktan kaynaklı hak ihlalleri ve ayrımcılığın yanı sıra, nefret söylem ve eylemlerinin de mağduru olan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde haklarını arayabilecekleri etkin mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca binaen geliştirilen “Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu” ile vatandaşlarımıza bulundukları ülkelerdeki hakları ve maruz kaldıkları ayrımcı uygulamalar ve İslam düşmanı saldırılar karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bilgilendirme ve hukuki danışmanlık sağlayacak hukukçularımızın sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM

Dönemsel olarak bursiyerimiz olan stajyer avukat tarafından bilgisi daha önce Başkanlığımıza sunulacak olan yurtdışında yerleşik ve vatandaşlarımıza yönelik faaliyette bulunan bir STK bünyesinde;

Eğitim Hakları ve Eğitimde Ayrımcılık

Çalışma Hayatı ve İstihdamda Ayrımcılık

Dini Haklardan Yararlanma ve Ayrımcılık

Sosyal Yardım ve Hizmetler Bağlamında Ayrımcılık

Kamu Hizmetleri ve Diğer Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Uygulanan Ayrımcılık

Nefret Suçları ve Mücadele Yolları

Medya ve Sosyal Medyada Nefret Söylemi

ile bursiyer ve STK’nın hak ihlali ve ayrımcılığa dair gerekli gördükleri diğer başlıklarda hukuki bilgilendirme, rapor ve araştırma hazırlama ve bu alanda vatandaşlardan gelecek sorulara yönelik danışmanlık hizmeti sağlanması gibi faaliyetler beklenmektedir.

Yurtdışında bağlı bulunduğu baro ve stajını yaptığı avukatlık bürosu açısından bir yıl boyunca yukarıda ifade edilen hizmet karşılığı aylık burs almasına mevzuat ya da başka bir engel bulunmadığı hususunda araştırma yapmak ve gerekli izinleri almak, başvuru sahibinin sorumluluğunda olacaktır.

Sağlanan bilgilendirme ile gelen soru ve verilen danışmanlık hizmeti Başkanlığa düzenli olarak raporlanacak, özellikle araştırma, eğitim içeriği ve katılımcı listeleri gibi bilgiler Başkanlıkla paylaşılacaktır.

KAPSAM

Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olup Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, yurtdışında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde, ABD, Kanada ve Avustralya’da hukuk eğitimi almış ve ilgili ülkede avukatlık stajına başlamış/başlayacak olanlar burs için başvuruda bulunabilirler.

MİKTAR VE SÜRE

Aylık 1.500 Avro veya ilgili ülke para birimi karşılığı burs tutarı yıllık olarak tahsis edilir. Burslar staj süresi ile sınırlı olup ülkelere göre bir yıldan uzun süren stajlar için bir sonraki yıl bursun devam edip etmeyeceğine verilen raporların niteliğine bağlı olarak Başkanlık karar verecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak

01.01.1988 ve sonrası doğmuş olmak

Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda öncelikli olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’ten Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Avukatlık stajına başlamış/başlayacak olmak

BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

Nüfus cüzdanı veya pasaport

Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi

Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler

Lise diploması

Lisans diploması

Yüksek lisans/doktora diplomaları (varsa)

Baro kaydı

Hizmet sağlanacak STK’nın muvafakatini gösteren yönetim kurulu kararı

Staj yapılan avukatlık bürosunun onay belgesi

Niyet mektubu

DEĞERLENDİRME

Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılacak olup ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat ile burslandırmaya karar verilecektir.

KONTENJAN

Başvuru yapılan her ülkeden nitelikleri uygun olması halinde öncelikli ülkelerden 6, diğer ülkelerden 4’er başvuru sahibini burslandırılması öngörülmektedir. Gerekli görülmesi halinde bir ülkeye ait kontenjan diğer ülkeler için kullanılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar ayrıntılı bilgiye https://www.ytb.gov.tr/hukukbursu/ adresinden ulaşabilirler.

31. Saint James Ave. Suite 840 Boston, MA 02116 - 1 857 284 7448

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.