Boston Eğitim Ataşeliği

TÜRKİYE MAARİF VAKFI OKUL YÖNETİCİ / ÖĞRETMEN ALIMI

TÜRKİYE MAARİF VAKFI  OKUL YÖNETİCİ / ÖĞRETMEN ALIMI

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki eğitim kurumlarında görev almak üzere aşağıdaki bölüm veya alanlardan Okul Yöneticileri ve Öğretmen Adayları alınacaktır. 

Başvuru Özel Şartları:

1. Yönetici Adayları için;

a. Üniversitelerin Eğitim, Fen, Edebiyat, İlahiyat, Sosyal ve Beşerî Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Teknoloji Fakültelerinden birinden mezun olmak,

b. En az 2 yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip olmak,

c. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

d. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinden herhangi birinden başvuru şartlarına haiz olmak,

2. Öğretmen Adayları için;

a. Üniversitelerin Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarından mezun olmak,

b. Eğitim, Teknik Eğitim ve Mesleki Eğitim Fakültesi diplomasına veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

c. En az 2 yıl resmi veya özel eğitim kurumlarında öğretmenlik tecrübesine sahip olmak,

d. Türkçe bölümü hariç branş derslerini İngilizce, Fransızca, Arapça dillerinden herhangi birini ders anlatabilecek düzeyde biliyor olmak,

 

Branş/Diller

Kontenjan

OKUL YÖNETİCİSİ

 

30

ÖĞRETMEN

Türkçe

10

Matematik

2

Fizik

2

Kimya 

2

Biyoloji

2

Bilgisayar

1

Fen Bilgisi

1

Okul Öncesi

5

PDR

5

Sınava Başvuru Şartları:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinin herhangi birinden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (B) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dillerden yurtdışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

f. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Sınav Şekli:

Giriş sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda tüm adaylar; genel yetenek, genel kültür, uluslararası ilişkiler, diplomasi ve eğitim bilimleri alanları,

Ayrıca, öğretmen adayları alan bilgisinden,

Yönetici adayları ise okul işletmeciliği ve yönetim bilimlerinden sorumlu olacaklardır.

Yazılı sınavından 70 puan üzeri alanlar başarılı kabul edilip, başarı sırasına göre yukarıda belirtilen grup kontenjanlarının dört katına kadar aday mülakata davet edilecektir.

Her iki alana da başvuran adaylar ise ek süre karşılığında hem okul yöneticiliği ve yönetim bilimlerinden, hem de öğretmen adayları alan bilgisinden sorumlu olacaklardır.

Mülakat

Mülakat iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada;

a. Alanına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilecektir.

İkinci aşamada ise;

Öğretmen adayları için ilgili dil ile örnek ders üzerinden öğretmenlik uygulaması gerçekleştirilecektir.

Yöneticiler için ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır.

Sınav Tarihi:

Yazılı sınav; 15 Temmuz 2018 Pazar günü, Mülakat Sınavı ise 8-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Başvuru İşlemleri:

Başvurular; 8-25 Haziran 2018 tarihleri arasında 25 Haziran 2018 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,

2. Adımda: ‘Yeni’ ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı” na başvurmalarını ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri,

gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

2. Yabancı dil belgesini,

3. Özgeçmişini,

4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,
tarayarak sisteme yüklemeleri ve 25/06/2018 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Hususlar:

a. Başvurular ile ilgili gerek şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Sınav Komisyonunun değerlendirmesi esas alınır.

b. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

c. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar,

d. Hizmetiçi Eğitim Programını başarı ile tamamlayanlar, Vakfın istihdam havuzuna dahil edilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda yurtdışı eğitim kurumlarında görevlendirilebilir,

e. Sınavda başarılı olmak ve eğitimi tamamlamak istihdam garantisi anlamı taşımamaktadır,

f. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurtdışı görevlendirilmesi onaylanan Okul Yöneticisi veya Öğretmenler, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının basvuru@turkiyemaarif.org adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

Başvuru yapacak adaylar ayrıntılı bilgiye Vakfın https://www.turkiyemaarif.org/ adresinden ulaşılabilirler. 

 

31. Saint James Ave. Suite 840 Boston, MA 02116 - 1 857 284 7448

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.