Boston Eğitim Ataşeliği

Ön Lisans ve Lisans (Undergraduate)

Bölgemizde ön lisans ve lisans (yüksekokul ve fakülte, undergraduate) seviyesinde öğrenim görenlerin askerlik işlemlerinin yapılabilmesi için özel öğrencilik statüsünün tanınması gerekmektedir. Özel öğrencilik statütüsü ve askerlik tecil işlemlerini yapmak isteyen öğrencilerin, aşağıdaki linklerde yer alan formları doldurup, istenen diğer belgeleri de ekleyerek Office of the Education Attache at Turkish Consulate General 31. Saint James Ave. Suite 840 Boston, MA 02116 adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

Dikkat:
 

 • Şahsi başvuru kabul edilmemektedir!
 • Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmemektedir!
 • Evrak eksiği bulunmayanların askerlik durumlarıyla ilgili yazışmaları Ataşeliğimizce gecikmeksizin yapılmaktadır. Bu nedenle, evrakın askerlik şubesine ulaşıp ulaşmadığı bilgisinin Ataşeliğimize sorulmaması,  bunun yerine doğrudan askerlik şubesinden bilgi alınması önemle rica olunur!
 • Özel öğrencilik başvurusuyla ilgili yazışmalar için boston_ozel@meb.gov.tr 

   

1. Özel Öğrenci Bilgi Formu (Tıklayınız);

 • Öğrencilere yapılacak tebligatlar e-posta aracılığıyla yapılacağından, geçerli bir e-posta adresinin forma yazıldığından emin olunmalıdır. 
 • Form bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Form mutlaka imzalanmalıdır. 

2. Nüfus cüzdanı örneği 

 • Nüfus Kağıdı Örneği eDevletten alınır .

3. Pasaport ve I-20 belgesinin fotokopisi;

 • Pasaportun vize bilgilerini içeren sayfası ile ABD´ye giriş kaydını içeren sayfalarının fotokopileri,
 • Pasaport ve I-20 belgesi olmayıp yeşil kartı ya da Amerikan makamları tarafından verilen bir kimlik belgesi olanlardan bunların fotokopileri

 

4. Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı;

 • Bir ön lisans (iki yıllık yüksek okul) veya lisans (dört yıllık fakülte) seviyesinde devam zorunluluğu olan bir öğrenim kurumunda kayıtlı öğrencilerden askerlik tecil belgesi istenmektedir.
 • Daha önceki yüksek lisans veya doktora öğrenimine veya bir başka statüye bağlı olarak verilmiş sevk tehiri varsa, bu tehirin iptal edildiğine dair belge,
 • Askerlik Durum Belgesini gösteren belge eDevletten alınır.
 • Şayet öğrenci okula kayıt tarihinde yoklama kaşağı yada bakaya değil idiyse daha sonraki bir tarihte Yoklama Kaçağı durumunana düştüyse buna ilişkin matbu dilekçeyi doldurup imzalayıp belgeleri arasında Ataşeliğimize sunmalıdır. Matbu dilekçeye ulaşmak için tıklayınız 


5. Yurda giriş-çıkış belgesi

 • E-devletten alınacak yurda giriş/çıkış belgesi veya öğrenim görülecek ülkeye giriş yaptığını gösterir belge (travel document I94)
 • Henüz yurt dışına çıkılmamışsa daha sonra teslim edilecektir. 

6. Tam zamanlı öğrenci olunduğuna dair öğrenci kayıt kabul belgelesi ile not döküm çizelgesinin aslı (Enrollment letter, official transcript); 


 • Kayıt belgesi (enrollment letter); kayıt yaptırılan yüksek öğrenim kurumundan alınmalı, öğrenim seviyesini (yüksek lisans, doktora vb.) ve dalını, toplam öğrenim süresini, öğrenime başlayış ve bitiş tarihlerini, kaçıncı dönemden başlandığını göstermeli, öğrenimin tam zamanlı olduğuna dair beyan içermelidir. Bu belgenin okul tarafından onaylanmış asıl nüshası Ataşeliğimize sunulmalıdır.
 • Not dökümünü gösterir belge (official transcript), okul tarafından kapalı zarfa konulmuş ve mühürlenmiş şekilde, zarf açılmaksızın Ataşeliğimize sunulmalıdır. Bu belge, ilk dönem olması nedeniyle notların oluşmaması durumunda da, alınan dersleri göstermesi bakımından istenmektedir.
 • Bir yüksek lisans ya da doktora programının hazırlığı mahiyetinde olmayan, tamamen isteğe bağlı olarak yapılan dil öğrenimlerinden/dil kursundan dolayı askerlik erteleme işlemi yapılamamaktadır. Dil öğreniminden/dil kursundan dolayı özel öğrencilik statüsünün tanınmasını isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan bir akademik kurumun yüksek lisans ya da doktora programından kabul belgesi sunması, bu belgede dil kursu şartının belirtilmesi gerekmektedir.
 • Bu başlıkta istenen belgelerin temininde pandemiden dolayı zorluk yaşanıyorsa, okul tarafından doğrudan Ataşeliğimizin "boston_ozel@@meb.gov.tr" adresli eposta hesabına gönderilmesi de mümkündür.


7. Okul tanıma belgesi


 • e-Devletten veya YÖK'ten alınacak okul tanıma belgesi
 • Ataşeliğimizde özel öğrenci dosyası açtırılması ve buna bağlı haklardan faydalanılabilmesi için, öğrenim görülecek yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıyor olması gerekmektedir.
 • ABD'deki yükseköğretim kurumları için tanıma belgesi, başvuru ücreti YÖK'ün banka hesabına yatırıldıktan sonra matbu bir dilekçe ile YÖK'e posta yoluyla ya da şahsen başvuru yapılarak alınabilmektedir. Detaylar için tıklayınız.
 • Linkte listelenen okul ve programlar için daha önceden tanıma belgesi sunulduğundan bu okul ve programlarda kayıtlı öğrencilerden Okul Tanıma Belgesi istenmemektedir.   tıklayınız                     

           

8. Bir adet vesikalık fotoğraf;


 • Fotoğrafların arkasına ad ve soyad yazılmış olmalıdır.

 

9. Zorunlu hizmet belgesi;


 • Bu belge, başvuru sahibinin zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğü varsa istenmektedir. Bu yükümlülüğü olmayanlardan istenmez.
 • Zorunlu devlet hizmeti yükümü olanlardan zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, ya da taksitle ödemek üzere anlaştığını/ertelettirdiğini belgelemeleri istenir.

 

10. İstifa belgesi;


 • Bu belge kamu görevlisi olup ta, özel öğrenci başvurusu yapacaklardan istenmektdir. Kamu görevlisi olmayanlardan istenmez.
 • Kamu görevlisi olanların özel öğrencilik statülerinin tanınması, diğer şartların yanında görevlerinden istifa etmiş olmalarına bağlıdır.

 

11. Tanıma fişi (Tıklayınız);


 • Özel öğrencilik statüsünün tanınması için başvuru yapacak olan bütün öğrenciler bu formu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurmalıdır.


11. EK-C2 öğrenci durum belgesi (Tıklayınız);


 • Ön lisans ve lisans seviyesinde özel öğrencilik statüsünün tanınması için başvuru yapacak olan bütün öğrenciler bu formu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurmalıdır.


12. Tebliğ-tebellüğ belgesi (3 adet) (Tıklayınız);


 • Ön lisans ve lisans seviyesinde özel öğrencilik statüsünün tanınması için başvuru yapacak olan bütün öğrenciler tebliğ-tebellüğ belgesini eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurup üç adet çıktı aldıktan sonra, her üç nüshanın da ´tebellüğ´ bölümünü imzalamak suretiyle diğer belgelerle birlikte Ataşeliğimize posta yoluya göndermelidirler. 

13. KYK beyan formu

 • Bu form sadece Kredi Yurtlar Kurumuna öğrenim kredisi başvurusu yapacak öğrenciler içindir. Diğer öğrencilerin doldurması gerekmez.

 • Gerekli Belgeler : Kimlik Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Enrollment Letter, Transcript, I20, 

 • Forma erişmek için tıklayınız.

 

31. Saint James Ave. Suite 840 Boston, MA 02116 - 1 857 284 7448

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.